VÁŠ PARTNER PRE
BOZP A POŽIARNU OCHRANU

Prinesieme bezpečnosť do vašej spoločnosti

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

O nás

Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblastiach
POŽIARNEJ OCHRANY, BOZP a PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY.
Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou a s dlhoročnými skúsenosťami vám kompletne zabezpečíme plnenie všetkých vašich povinností, ktoré vám vyplývajú zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zo zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

SPOKOJNÝCH KLIENTOV MÁME NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA.

NÁŠ TÍM SA SKLADÁ Z ODBORNÍKOV S DLHOROČNOU PRAXOU

NAŠI KLIENTI SÚ BEZ STAROSTI

VSTUPNÝ AUDIT VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE ZDARMA

SLUŽBY POSKYTUJEME PO CELOM SLOVENSKU

ZAMESTNÁVATE MINIMÁLNE 1 OSOBU?
POTREBUJETE NÁS

Služby

OCHRANA PRED POŽIARMI

Ak podnikáte a máte prevádzku, ste povinní riešiť ochranu pred požiarmi v súlade s platnými predpismi v zmysle zákona.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Každý zamestnávateľ je povinný riešiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre svojich zamestnacov v zmysle zákona.

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Aj  jednoosobová s.r.o. alebo živnostník má novú povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu v zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z.

PROJEKTY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Naši špecialisti požiarnej ochrany Vám vypracujú projekty PBS v potrebné pre územné konanie, stavebné povolenie a skutočné vyhotovenie stavby, so zreteľom na ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre zákaznika.

HASIACE PRÍSTROJE A HYDRANTY – KONTROLA, OPRAVA A PREDAJ

Zamestnávateľ je povinný prevádzkovať požiarne zariadenia v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A BLESKOZVODY – ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Zamestnávateľ je povinný prevádzkovať požiarne zariadenia v akcieschopnom stave, zabezpečovať  vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.

ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV

Ponúkame vám školenia OPP, školenia BOZP, školenia vodičov motorových vozidiel, školenia na práce vo výškach, školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov a iné.

POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA

Zabezpečujeme Vám povinnú kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov (PU). V rámci údržby vykonávame opravy, napr. nastavenie samozatváračov, lepenie napeňovacej pásky atď.

PROJEKTY ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE

EPS je požiarnotechnické zariadenie, ktoré automaticky detekuje požiar a optickou a akustickou signalizáciou upozorňuje na miesto vzniku požiaru.

PRINESIEME BEZPEČNOSŤ DO VAŠEJ SPOLOČNOSTI

Referencie

Naši spokojní klienti sú z rôznych odvetví a oblastí.
Niektorí z nich:

 

SME ŠPECIALISTI NA BOZP A POŽIARNU OCHRANU

Oprávnenia

VYHNITE SA POKUTÁM ZO STRANY KONTROLNÉHO ORGÁNU
A ZABEZPEČTE SI VŠETKY POVINNOSTI PROFESIONÁLMI

Kontakt

  • MIDIS s.r.o.

    Trnavská cesta 30
    821 08 Bratislava

  • 0911 454 211

  • midis@midis.sk

Lajknite nás na FACEBOOKU